Hírek


Pályázat 2016. 11. 22Hirdetmény 2016. 11. 11

HIRDETMÉNY
szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 10/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete alapján Önkormányzatunk az arra jogosultak részére szociális célú tűzifát biztosít.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal épületében (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.), illetve letölthetők a www.cece.hu oldalról. A kérelemre rá kell vezetni, hogy a kérelmező tűzifa támogatást kér.

A kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem kiszámításához szükséges dokumentumokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy támogatást egy háztartáson belül csak egy kérelmező kaphat.

A tűzifa támogatás mértéke 0,5 m3 kérelmenként.

Az igénylőlapok pontosan kitöltve legkésőbb 2016. december 9. napjáig nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalban.

Cece, 2016. november 11.

Tisztelettel:

Fazekas Gábor
polgármesterMEGHÍVÓ 2016. 11. 07

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 30-án (szerdán) 18:00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Művelődési Ház (7013 Cece, Szabadság tér 18.) épületében
melyre tisztelettel meghívom

A közmeghallgatás tervezett napirendi pontjai:

 1. Beszámoló Cece Nagyközség Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről
  Előadő: Fazekas Gábor polgármester

 2. Tájékoztató a Társulásban végzett tevékenységről
  Előadő: Fazekas Gábor polgármester

 3. Tájékoztató az adóztatással összefüggő tevékenységről
  Előadő: Dr. Marinka Nikolett aljegyző

Cece, 2016. november 7.

Tisztelettel:

Fazekas Gábor s.k.
polgármesterFelhívás 2016. 11. 03

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 12.00 - 14.00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Felhívás 2016. 11. 03

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 06-22/333-460-as telefonszámon


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016. november 02. szerda 11:30-15:30
2016. november 16. szerda 11:30-15:30
2016. november 23. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016. november 09. szerda 11:30-15:30

Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. tel: +36 25/520-260
2016. november 30. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.huPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. 10. 27

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
Cece Nagyközség Önkormányzat
közmunka koordinátor

munkakör betöltésére.

A munka jogviszony időtartama:

határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege:

kötetlen munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F utca 12. (Rozner Ház)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • B kategóriás jogosítvány
 • középfokú vézettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előnyt jelent:

 • 1 év szakmai tapasztalat

A pályázat részként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • B kategóriás j ogosítvány fénymásolata
 • 1 éves szakmai tapasztalat igazolása

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2016. december 1. napjával betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a Cece Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák F. utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
 • Elektronikus úton Fazekas Gábor részére a polghiv@cece.hu email címen keresztül
 • Személyesen Fazekas Gábor részére 7013 Cece, Deák F. utca 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.cece.hu, helyben szokásos módon

A pályázati kiírás közzétételének ideje:

2016.10.27.Járművezető tanfolyam 2016. 10. 15

A DUNA AUTÓSISKOLA TANFOLYAMOT INDÍT

MINDEN JÁRMŰKATEGÓRIÁBAN

HELYE: MŰVELŐDÉSI HÁZ CECE

ÉRDEKLŐDNI LEHET: A CECEI KÖNYVTÁRBAN VAGY
A 06-20/943-0355-ÖS TELEFONSZÁMON

TÁJÉKOZTATÓ: 2016. OKTÓBER 28. PÉNTEK 17 ÓRABursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 10. 13

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Cece Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázati kiítás letöltése:Felhívás 2016. 10. 12

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

 • Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
 • A lakóházas ingatlan kertjében keletkezett növényi maradványok elégetéssel történő megsemmisítése március és április, valamint október és november hónapokban hetente, szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig felügyelet mellett megengedett! Az égetés zárt tüzelőberendezésben a fentiekben meghatározott napokon szélcsendes időben a szomszédokkal történő előzetes egyeztetést követően külön engedély nélkül végezhető, egyéb időpontokban az égetés szigorúan tilos! A tüzelés során keletkező hamut a tüzelés befejeztével gondosan földtakarással kell befedni.
 • Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén mindenfajta tűzgyújtás és hulladék égetése szigorúan tilos!

 • Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

 • Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.

 • (Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (V.1.) ÖR. RENDELETE
  A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról)Tájékoztató 2016. 10. 12

A Sárbogárdi Járási Hivatal 2016. szeptember 30-tól érvényes elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről...

Megtekintés


Vérvétel 2016. 10. 05

Tisztelt Páciensek!

A vérvétel,

minden csütörtöki napon

6:30-tól 8:00 óráig


történik.

Kérem az időpont szíves betartását!

Szabadkai LászlónéFelhívás 2016. 10. 05

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 06-22/333-460-as telefonszámon


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016. október 05. szerda 11:30-15:30
2016. október 19. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016. október 12. szerda 11:30-15:30

Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26. tel: +36 22/589-400
2016. október 26. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.huÁlláshirdetés 2016. 08. 23Jelentkezési lapFelhívás 2016. 08. 10Tájékoztatás 2016. 03. 17cece.hu