Hírek


Pályázati felhívás 2017. 01. 11

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Tanácsa pályázatot hirdet

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás

tulajdonában álló Ford Transit

LWW-252 forgalmi rendszámú gépjármű


eladása tárgyában.

Érintett vagyonelem:
Ford Transit Kombi II. LWW-252 forgalmi rendszámú gépjármű

A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok:

 • legmagasabb vételár, árajánlat
 • előnyt jelent társulás tagönkormányzata
 • Érintett vagyon ellenértéke: 2.800.000 Ft azaz kétmillió-nyolcszázezer forint

  A pályázati ajánlatok benyújtásának helye:
  Cece Nagyközség Önkormányzat 7013 Cece, Deák F. utca 13.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a Cece Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével
   (7013 Cece, Deák F. utca 13.)
  • Személyesen Fazekas Gábor részére 7013 Cece, Deák F. utca 13.
  • email formájában: polghiv@cece.hu címre történő megküldéssel

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693-as telefonszámon.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3.

  A pályázati ajánlat érvényességének feltételei:

  a) kizárólag írásban lehet benyújtani a pályázati ajánlatot
  b) Tartalmaznia kell a kérelmező aláírását, keltezést
  c) konkrét vételi ár megjelölését vagy a vételi ajánlat elfogadására tett nyilatkozatot
  d) járulékos költségek viseléséről szóló nyilatkozatot pl. átírási költségek, eredetiség vizsgálat költsége
  e) érintett vagyon elem megnevezését.

  A pályázati kiírás közzétételének helye:
  helyben szokásos módon Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezőszilas, Sáregres, Vajta hirdetőtábláján és az előbb felsorolt települések honlapján

  Ajánlattevők értesítésének módja:
  A döntést hozó Társulási tanács ülést követően határozati kivonat megküldésével.

  Cece, 2016. december 14.


Áramszünet 2017. 01. 06

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2017. január 26-án és 27-én
9 órától várhatóan 15 óráig
Cece: Tompa u. területén
és
2017. január 27-én
9 órától várhatóan 15 óráig
Cece: Kossuth u. 34-60, 31-53, Madarász köz, Béke u., Zrínyi u., Petőfi u., Árpád u. 3. Általános Iskola
területén áramszünet lesz!

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al megkötött - a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértésüket!

A tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon tájékozódhat:
www.eon-hungaria.com

 

Gallyazási felhívás

Kérjük az Ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák és növényzet metszéséről, illetve eltávolításáról!

Miért fordulunk Önhöz?

 • Mert a vezeték az Ön tulajdonában álló ingatlant érinti, keresztezi.

 • Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő fák, növények vagy ezek ágainak visszavágása során szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait is.

 • Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák, növények élet- és balesetveszélyt, valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak.

 • A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

  Biztonság mindenekelőtt!

  Kérjük, hogy előzetesen jelentse be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesíthessük! A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért, károkért nem vállalunk felelősséget!

  A bejelentést a következő telefonszámokon teheti meg:

  Pécsi régióközpont:06 72 / 500 084
  Szekszárdi régióközpont:06 74 / 505 700
  Kaposvári régióközpont:06 82 / 502 934
  Nagykanizsai régióközpont:06 93 / 503 500

  Felhívjuk figyelmét, hogy a meghirdetett áramszünetek és az ezekkel járó feszültségmentes állapot nem a biztonsági övezet tisztántartási munkák elvégzését szolgálják, ezért a meghirdetett időpontok alatt ilyen munkálatokat ne végezzen!

Felhívás 2017. 01. 03

Forduljon azügyfélszolgálatához, ha

neme,vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,anyanyelve,
nemzetisége,családi állapota,
nemzetiséghez való tartozása,anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,szexuális irányultsága,
életkora,nemi identitása,
egészségi állapota,vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657, vagy eva.drszatmari@gmail.com


Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 22/333-460
2017. január 04. szerda 11:30-15:30
2017. január 18. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017. január 11. szerda 11:30-15:30

Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2451 Ercsi, Fő utca 20. tel: +36-25/515-600
2017. január 25. szerda 11:30-15:30


Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06-80/203-939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

Felhívás 2017. 01. 03

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 12:00 - 14:00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉS IDŐPONT EGYEZETETÉS
MUNKANAPOKON 9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás 2016. 12. 20
Tájékoztatás 2016. 12. 15

FIGYELEM!

A HULLADÉKUDVAR

2016. december 16. és 2017. január 2. között

ZÁRVA TART!

NYITÁS: 2017. január 3-án (kedden) 12:00 órakor

Minden kedves ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Tájékoztatás 2016. 12. 15
Tájékoztatás 2016. 12. 07
Járművezető tanfolyam 2016. 10. 15

A DUNA AUTÓSISKOLA TANFOLYAMOT INDÍT

MINDEN JÁRMŰKATEGÓRIÁBAN

HELYE: MŰVELŐDÉSI HÁZ CECE

ÉRDEKLŐDNI LEHET: A CECEI KÖNYVTÁRBAN VAGY
A 06-20/943-0355-ÖS TELEFONSZÁMON

TÁJÉKOZTATÓ: 2016. OKTÓBER 28. PÉNTEK 17 ÓRA

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. 10. 13

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Cece Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázati kiítás letöltése:

Felhívás 2016. 10. 12

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

 • Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
 • A lakóházas ingatlan kertjében keletkezett növényi maradványok elégetéssel történő megsemmisítése március és április, valamint október és november hónapokban hetente, szombati napokon 10.00 órától 18.00 óráig felügyelet mellett megengedett! Az égetés zárt tüzelőberendezésben a fentiekben meghatározott napokon szélcsendes időben a szomszédokkal történő előzetes egyeztetést követően külön engedély nélkül végezhető, egyéb időpontokban az égetés szigorúan tilos! A tüzelés során keletkező hamut a tüzelés befejeztével gondosan földtakarással kell befedni.
 • Országos tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén mindenfajta tűzgyújtás és hulladék égetése szigorúan tilos!

 • Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.

 • Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.

 • (Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (V.1.) ÖR. RENDELETE
  A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról)

Tájékoztató 2016. 10. 12

A Sárbogárdi Járási Hivatal 2016. szeptember 30-tól érvényes elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről...

Megtekintés
Vérvétel 2016. 10. 05

Tisztelt Páciensek!

A vérvétel,

minden csütörtöki napon

6:30-tól 8:00 óráig


történik.

Kérem az időpont szíves betartását!

Szabadkai Lászlóné

Felhívás 2016. 08. 10
Tájékoztatás 2016. 03. 17
cece.hu